Sydhavnens forlag

logo for Enghave Kanal

Enghave Kanal

DSB's baneområde

Det store baneterræn opstod i 1907-09 som led i en samlet trafikplan. Oprindeligt var hele området vand, og strandkanten fulgte Sønder Boulevard, men det blev i 1890'erne opfyldt med jord. Et godsbanespor mellem Valby og Hovedbanegården var i 1909 blevet anlagt på en banevold igennem Kgs. Enghave.

Udsigt over baneområdet ca. 1916

I 1911 stod Københavns Hovedbanegård færdig, og derefter begyndte anlægget af 'Boulevardbanen' fra Hovedbanegården til Østerport. Det var en meget stor investering i infrastruktur, som var gjort nødvendig af Hovedstadens vækst. Det var en statslig investering, som støttede handelen og den industrielle udvikling i hele Danmark.

Centralværkstedet

Centralværkstedet blev opført til vedligeholdelse og reparationer af DSB's materiel. Damplokomotiver kom til hovedeftersyn hvert 4. år, hvor de blev skilt ad, og alle dele blev renset og efterset. Nedenfor ses centralværkstedet med skydebroen til flytning af vogne og lokomotiver.

Centralværkstedet med skydebroen i baggrunden

Mange andre bygninger blev opført på området, og næsten alle de gamle bygninger blev tegnet af Heinrich Wenck, Hovedbanegårdens arkitekt. Der var op til 1.400 ansatte på DSB’s centralværksted.

Damplokomotiv

Centralværkstedet flyttede til nye værksteder i Århus, og stedet blev derefter i mange år brugt til istandsættelse af Jernbanemuseets mange veterantog.

Damplokomotiv

Et lyntog fra 1935.

Gamle vognstammer En gammel dræsine Vandtårne

Damplokomotiver krævede masser af vand, og området havde derfor sine egne vandtårne til påfyldning.

Signaltårnet i 2008

Vi kender alle det smukke signaltårn, som i 2016 blev flyttet til Gedser, hvor det nu tjener som museum for Olsen Banden og tog.

Trælageret

Trælageret

Togskinner i 2008 Togskinner i 2008

DSB's baneområde havde fra starten 10 km skinnenet til rangering af godstog. I dag er godstogene væk - men hvad skal området, så bruges til?

Hjælpevognene var parat til at rykke ud ved sammenbrud, afsporinger og ulykker over hele landet. Her er det hjælpekranen i 2008. Også den er flyttet væk fra området.

Hjælpevognens løftekran Otto Busses Vejs tjenesteboliger

De gule huse på Otto Busses Vej var bygget til personalet på hjælpevognene, så de hurtigt kunne rykke ud. I dag lejes boligerne ud til almindelige lejere. De er tegnet af arkitekterne Christian Brandstrup og Holger Rasmussen som også tegnede tjeneste-boliger for DSB mange andre steder.

Otto Busses Vejs tjenesteboliger

Vesterbro Lokaludvalg har sat mange kræfter ind på at udvikle området, så man bevarer naturen og de historiske værdier til gavn for bydelens beboere, som har meget få grønne områder i nærheden. Men vil ejeren DSB give afkald på den store gevinst ved at sælge grundene til nyt etagebyggeri? Og vil kommunen sætte de politiske rammer i en lokalplan, som priotiterer natur, idrætspladser og historiske bygninger? Se mere om forslaget om Vester Remisepark her.

Forslag til ny indretning af DSB's baneområde

Farvefotos: Paul-Erik Lind

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •
s