Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Fiskerhavnen og Bådehavnsgade

Fiskerihavnen

Fiskerhavnen er en af Sydhavnens bortgemte perler, kun kendt af lystsejlere, fiskere og lokale.

Fiskerhavnen omkring 1946

Fiskerhavnen omkring 1946 lige efter anlæggelsen. Bådehavnsgade kan let genkendes. Den blev senere forlænget ved opfyldning, hvorve Stejlepladsen opstod. I forgrunden Slusedæmningen med slusehuset. Badeanstalten Sønderstrand (i midten) blev nedrevet i 1954. Bådeforeningen Trekanten kan ses i midten lige over Bådehavnsgade. I baggrunden Haveforeningen Frederikshøj, boligejendommene omkring Stradellasvej, Tartinisvej, Glinkasvej, samt den nyanlagte Valbypark og Haveforeningen Kalvebod.

Fiskerihavnen 2017

Ovenfor ses Fiskerihavnen i 2017 med en masse nye anlæg: Opfyldninger på Tippen, Sjællandsbroen fra 1959, jernbanebroen og godsbanen fra 2000, alt sammen har ændret landskabet fuldstændigt. Store erhvervsbyggerier i Bådehavnsgade og nye sejlklubber langs Kalvebodsløbet er også kommet til.

Gammel Strand

Fiskerhavnen blev anlagt som afløser for Københavns ældste havn ved Gammel Strand, der i århundreder også var byens fiskemarked.

Bundgarnspæle.

En stor del af fiskeriet er med bundgarn.

Fiskerhavnen i 2007

Forladt tjæregryde som tidligere blev brugt til imprægnering af bundgarnene. Efter tjæringen blev garnene hængt til tørre på stejlepladsen, som tidligere lå, hvor i dag Vildrosen ligger.

Stejlepladsen i 2007

De gamle bomuldsgarn blev afløst af nye bundgarn af kunstfibre. Tjæring er ikke længere nødvendig.

Fiskerhavnen

Sommeraften i Fiskerhavnen.

Fiskerhavnen i 2014

Mange af de gamle skure fra 1940'erne eksisterer stadig.

Fiskerhavnen i 2007

Samme sted i 1947.

Kunstnerhus i Fiskerhavnen

Kunstnere trives godt på de lidt skæve steder med højt til loftet

Kreative trives i Fiskerhavnen

Indenfor de sidste 15 år har mange kreative slået sig ned i Fiskerhavnen, og de sætter deres præg på stedet.

Se her om en af Sydhavnens ældste lystsejlerklubber - Bådklubben Trekanten's historie.

Farvefotos: Paul-Erik Lind

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •