Sydhavnens forlag

logo for Enghave Kanal

Enghave Kanal

Frederiksholm

Frederiksholm i dag

Frederiksholm var den største af de gårde, der blev opført efter, at kongen udstykkede sin Enghave i 22 parceller i 1795. Samtidig med udstykningen blev den gamle Enghavevej anlagt i et ubrudt forløb hele vejen fra Vesterbrogade igennem Kgs. Enghave og helt ud til Gl. Køge Landevej. Senere ændrede man gadenavne på dele af strækningen, så Stubmøllevej og Ellebjergvej fik deres navne i 1933, og Borgbjergsvej i 1949.

Frederiksholm i 1916

Ovenfor ses Frederiksholm på et litografi fra 1916. Bygningerne er sandsynligvis fra 1853, hvor ejeren foretog ombygninger.

Navnet Frederiksholm indgår i dag i rigtig mange stednavne i bydelen - men hvem fik gården egentlig sit navn efter? Ingen ved det i dag med sikkerhed, men et sandsynligt bud er den ejer, der i 1811 købte gården. Han hed Friederich Gleiss og var ansat i rentekammeret, hvor han havde ansvar for klasselotteriet, en stilling der ikke var særligt højt lønnet. Da han købte lystgården, gik han straks i gang med om- og nybygninger, og han begyndte også at afholde store selskaber, hvor han inviterede fine folk og beværtede med de lækreste retter og vin. Han forklarede sit store pengeforbrug med, at han havde arvet penge efter velhavende familie i Tyskland og Amerika. Men i 1817 bragede skandalen løs, og det blev afsløret, at han havde svindlet med lotteriets gevinster for flere 100 millioner kr. i vore dages penge.

Larsens Minde lige inden nedrivningen

Friederich Gleiss havde også købt det lille hus Larsensminde og slået ejendommene sammen. Larsensminde blev nedrevet i 1980'erne. Gleiss fik en fæstningsstraf på 5 år med med hårdt arbejde og en elendig kost, så da han blev løsladt, var han syg og nedbrudt. Maleren Martinus Rørbye har tegnet straffefanger og deres vogtere omtrent samtidig med Gleiss' afsoning

Straffefanger i lænker

Den store lade til Frederiksholm i 1921 set fra Karens Minde. Laden nedbrændte i 1923. Læg mærke til storkereden på gavlen - der var masser af frøer i engene.

Frederiksholms lade i 1921

Der skete nye store byggerier på gården i 1853, og den nuværende bygning er sandsynligvis fra dette tidspunkt. Det er således Sydhavnens ældste bygning.

Frederiksholm i dag

Frederiksholm blev opkøbt af murermester Vilhelm Køhler i 1871, og han anlagde Frederiksholm Kalk- og Teglværker på de store, lerholdige jorder der hørte til. Teglværkets omfattende aktiviteter har givet anledning til, at navnet Frederiksholm i dag indgår i rigtig mange lokale stednavne - og det er glemt, at navnet sandsynligvis stammer fra en svindler!

Læs også om de andre gårde, der opstod efter 1795 i Kongens Enghave: Frederikslund - Karens Minde - Vilhelms Minde.

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •
s