Sydhavnens forlag

logo for Enghave Kanal

Enghave Kanal

Frederikslund

Frederikslund i 1936

Gården Frederikslund under nedrivningen i 1936.

Beboere på Karens Minde 1895

Frederikslund lå ved den røde plet som nabo til Karens Minde. Til venstre ses Mozart Plads, og Mozartsvej strækker sig som et vandret bånd midt i billedet. Foto: Kgl. Bibl. 1937.

I 1930 bliver Frederikslund opkøbt af Axel Hjuler, som stifter Frederikslund A/S med det formål at udstykke og bebygge jordene. Samtidig sker der en omfordeling (magelæg) af jorden, fordi Københavns kommune ønsker at anlægge Mozartsvej. Elliot Hjuler, hans broder, blev arkitekt på næsten alle de beboelsesejendomme der opføres i 1930’erne ved de nyanlagte veje, Schubertsvej Beethovensvej, Straussvej, Offenbachsvej m.fl., det vi i dag kender som ’Musikbyen’.

Gården Frederikslund i 1936, kort før den  blev nedrevet

Tegning fra 1936 af Frederikslund kort før gården blev revet ned. Den var meget forfalden. Den er stykket sammen digitalt af to tegninger signeret ”CKC, marts 1936, Fr.holm”. Signaturen CKC står for Christian K. Christiansen.

Kort over de gamle gårde i 1853

Kortet viser Frederikslunds beliggenhed som nabo til Lisesminde i 1853, da Karens Minde stadig hed Lises Minde.

Frederikslund var en af de fire gårde, som blev bygget efter at kongen udstykkede sin enghave i 1795. Major Falkenskjold var den første ejer, vi kender. I 1826 opførte han gården Frederikslund. Folketællingen fra 1834 viser at han og hans hustru selv boede i København. Majoren brugte Frederikslund som lystgård, men deres fire sønner og en datter har adresse på Frederikslund. I 1845 oplyser folketællingen, at der var tilknyttet en forvalter, Carl F. Lempke & hustru Emilie H. Gemmereth.

Efter major Falkenskjold hedder ejerne en kort overgang Søren Larsen og hustru, men i 1847 kommer Peder Olsen og hustru til, og de driver gården som gartneri efterfulgt af deres datter og sønner.

Læs også om de andre gårde, der opstod efter 1795 i Kongens Enghave: Frederiksholm - Karens Minde - Vilhelms Minde.

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •