Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Gastårnet

En kæmpe segnede, da vi 4. november 2012 sagde farvel til gastårnet.

Gastårnet vælter november 2012

Den 108 meter høje gasbeholder var et pejlemærke, som kunne ses over store dele af København. Den kunne rumme 200.000 m3 bygas.

Gastårnet i Valbyparken

Køgevejens Gasbeholder blev opført fra 1965 og taget i brug den 21. december 1967.

Foto: Jens Just

Valby Gasværk og dets to gasbeholdere var eksploderet under en katastrofe i 1964, så nu var der brug for nye forsyningsanlæg.

Foto: Jens Just

I sommeren 2007 gik København over til en ny type gas, og gasbeholderen blev taget ud af brug.

Kæmpen segner, novemver 2012

Kæmpen segnede den 4. november 2012.

Lilleputterne

Paul-Erik Lind

Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •