Sydhavnens forlag

logo for Enghave Kanal

Enghave Kanal

Mozarts Plads

Mozarts Plads luftfoto

Mozarts Plads som vi har kendt den i mange år. Nu er den lukket inde bag et plankeværk, og først i 2024 dukker den frem igen med en helt ny metrostation, som vil forbinde os hurtigt med hele København.

Frederiksholm i 1916

1916: Mozarts Plads og Mozartsvej eksisterede endnu ikke - gården Vilhelms Minde ligger, hvor pladsen senere kommer. Borgbjergsvej hed endnu Enghave Vej, og her er de tre første AKB-afdelinger bygget. Linje 3 har endestation på Sløjfen, senere Sydhavns Plads.

Vilhelms Minde

Gården Vilhelms Minde blev opført omkring 1800, og her var der gartneri. Efter Frederiksholm Teglværks anlæggelse åbnedes her en butik, i folkemunde kaldet ’Lille Danmark’. I baggrunden er de første bebyggelser på Mozartsvej begyndt at skyde op (Mozartsvej 7, 9, 11 & 13), som opførtes i 1930-31. I forgrunden er en skraldevogn på vej til lossepladsen, i dag Valbyparken. Bemærk de store træer i haven.

Mozarts Plads 1933

Mozarts Plads før sporvognen. De første ejendomme på Mozartsvej står færdige, og vejen er anlagt i halv bredde. Vilhelms Minde er væk, men til højre ses gårdens gamle træer.

Indvielsen af den nye vendeplads for sporvogne, 1937

15. oktober 1937 er der indvielse af den nye endestation for sporvogne, der var anlagt som sporvognssløjfe og rundkørsel. Vilhelms Mindes gamle træer findes endnu. Rundkørslen blev sløjfet i 1962. Sjællandsbroen blev åbnet i 1959 og der kom mere trafik på Borgmester Christiansensgade.

Metrostation i 2023

Mozarts Plads er lukket, mens anlæggelsen af en ny metrobane under Sydhavnen foregår. I 2024 åbner den igen, og pladsen vil genvinde sin gamle status som trafikknudepunkt.

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •
s