Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Frederiksholm Kalk- og Teglværker

Frederiksholm Kalk- og Teglværker blev anlagt i 1871 ved Borgbjergsvej, som den gang hed Enghavevej. København oplevede stor industriel vækst, og en masse mennesker flyttede fra landet til byen. Man begyndte omfattende byggerier uden for Københavns volde, og der opstod en stigende efterspørgsel efter mursten og tegl. Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og Amagerbro opstod, og de blev bygget af brændt ler gravet op af Kgs. Enghaves undergrund.

Vilhelm Køhler

 

Den 32-årige murermester Vilhelm Køhler og hans broder Julius havde købt gården Frederiksholm i Kongens Enghave med alle dens lerholdige jorder, og de opkaldte deres teglværk efter gården. Virksomheden voksede hurtigt til en af Københavns største.

 

 

I 1904 var teglværket en moderne industrivirksomhed med 500 ansatte der kunne producere 100.000 mursten om dagen. Dampkraften betød en effektivisering med dampdrevne gravemaskiner og lokomotiver.

Lergravning med dampdrevet gravemaskine og tipvognstog En af Frederiksholms ringovne

Én af de store ringovne hvor brændingen foregik. Ringovnen var delt op i 14-16 kamre, så man hele tiden havde kamre, hvor brændingen foregik, og andre kamre, hvor der var nedkøling. Efter nedkølingen tømte man kammeret, og læssede murstenene på hestevogne, og der skete ny opfyldning. Det hele foregik med håndkraft uden brug af kran. Processen kunne foregå løbende uden at man skulle nedkøle det hele og så opvarme igen forfra.

Den store ringovns øvre etage. Gennem de runde luger i gulvet kunne man overvåge og regulere temperaturen, som skulle ligge på 1060° C. "Brænderen" lukkede en luge op, og han kunne se på flammens farve om temperaturen var den rigtige. Han kunne så hælde mere kul på fra de store trug, vi ser i forgrunden. Afvigelser fra den rigtige temperatur ødelagde brændingen fuldstændigt.

Frederiksholms Kalk- og Teglværker kort før lukningen. I forgrunden gården Frederiksholm, den hvide hovedbygning eksisterer stadig. I baggrunden Frederiksholms Havn, Sydhavnens ældste havn, som var anlagt af teglværket. Udsnit af plakat fra 1916, som kan købes hos Enghave Kanal - se her.

Teglværket i 1916

 

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •