Sydhavnens forlag

logo for Enghave Kanal

Enghave Kanal

Sydhavnstippen

Tippen i maj

Sydhavnstippen opstod ved opfyldning mellem 1950 og 1985. De ca. 40 ha. lå i mange år ubenyttet hen og groede til af sig selv. Til venstre for Tippen ses Haveforeningen Musikbyen.

Hf. Musikbyen i 1962

Det meste af Tippen er stadig vand i 1962 og kan ses yderst til højre. Haveforeningen Musikbyen ses i forgrunden. Til venstre Valbyparken.

Beboere på Karens Minde 1895

Da Københavns sporvogne blev skrottet, blev de kørt her ud og brændt af.

Tippen omkring 1980

Selvom kommunen havde stoppet opfyldningerne, fortsatte de ulovligt op i 1980'erne.

Lorterenden

Udløbet fra den kommunale kloak skulle holdes fri og fik naturligvis navnet Lorterenden, her set omkring 1980. Kommunen gav den navnet Enghave Kanal, men det er der ikke mange der ved.

Lorterenden i 2009

Lorterenden 30 år senere.

Omkring 1990 havde byggematadoren Aksel Juhl-Jørgensen planer om boligbebyggelser, men folk protesterede og ønskede at bevare Tippen som et skønt selvgroet naturområde. Da bjørneklo så truede med at brede sig over hele Tippen, begyndte lokale beboere fra Sydhavnen selv at bekæmpe den og andre invasive arter.

Frivillige passer på Tippen Får på Tippen

Protesterne førte til, at der i dag er indgået en aftale om naturpleje mellem By & Havn, Københavns kommune og frivillige lokale foreninger. Der er udsat 30 får på den sydlige del, som fornøjet gnasker bjørneklo og andre invasive arter som pileurt, gyldenris, og rynket rose i sig. Fårene bliver passet af frivillige fra foreningerne Børnenes Dyremark og Fårelauget til stor glæde for besøgene i alle aldre.

Får på Tippen - de sorte og de hvide enes fint

I dag er Tippen et dejligt naturområde med et spændende dyreliv. Her er lækat, flere flagermusearter, og ræve. Her er Fasan, Fiskehejre, Dobbeltbekkasin, Dompap, Dværgfalk, Ederfugl, Nattergal, Mosehornugle, tornskade, Skovsneppe, Tårnfalk, Vandrefalk – ornitologer har set 155 forskellige fuglearter. Om sommeren yngler bl.a. lappedykkere, rørhøns, blishøns. Om vinteren er det tilholdssted for mange fuglearter som silkehaler, isfugl; og fiskeørn og fjeldvåger er ikke usædvanlige gæster.

Alpacaer på Tippen

En lille flok alpacaer er også med til at passe på fårene.

Fårene klippes

Hvert år når fårene skal klippes er det et folkeligt tilløbsstykke for små og store.

Vil du se Tippens hjemmeside så klik her

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •