Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Bådforeningen Trekanten

Sejlklubber langs Kalveboderne

Pinsefrokost i Bådforeningen Trekanten 1947. Trekanten lå få hundrede meter fra Fiskerhavnen, som det ses på nedenstående luftfoto fra 1946.

Fiskerhavnen omkring 1946

Bådeforeningen Trekanten kan ses i midten lige over Bådehavnsgade ved kysten og foreningens lange bådebro på dette luftfoto fra omkring 1946. Bådehavnsgade løber som en hvid vandret linje gennem billedet, og under den i midten ligger Badeanstalten Sønderstrand, som blev nedrevet i 1954. Under Sønderstrand ses Slusedæmningen med slusehuset.

Bådforeningen Trekanten 1932

Bådforeningen Trekanten blev grundlagt i 1916 og lå oprindeligt ved ved Harrestrup å’s udløb i Valbyhavet. I 1942 flyttede Trekanten til en plads få hundrede meter fra den nyanlagte Fiskerhavn. Det var isvinter og medlemmerne trak deres skure og både over isen til det nye sted, og et sejlermiljø udviklede sig i området. Hvorfor foreningen hedder Trekanten er der ikke længere nogen der kan huske.

Bådebyggeri i Trekanten Bådebyggeri i Trekanten

Nogle byggede med stor fingernemhed deres eget lille vidunder af en båd.

Bådebyggeri i Trekanten

Hænderne var som regel skruet rigtigt på - og det kunne gøre indtryk de rigtige steder.

 

Bådebyggeri i Trekanten

Tiderne var trange, så for at få mad på bordet kunne man gå lidt på jagt. Hvis man ikke lige fik en and på kornet, kunne man nøjes med havmåger.

Fiskerhavnen i 2007

På vej hjem til Sydhavnen efter en tur på Øresund med Teglholmen og H.C. Ørstedværket og dets store kullagre i baggrunden.

Søndagshygge i Trekanten Søndagshygge i Trekanten

Man huskede også at hygge sig om søndagen.

Bådklubben Trekantens placering i 2017

Bådklubben Trekanten kom i vejen for jernbanen til Øresundsbroen og er nu afskåret fra direkte adgang til vandet. Men den lever i bedste velgående og har fejret sit 100 års jubilæum, og der er kommet mange flere bådeklubber til, som det se yderst t.h.

Fotos: Finn Cheller Nielsen

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •