Sydhavnens forlag

logo for Enghave Kanal

Enghave Kanal

Vilhelms Minde

Vilhelmsminde omkring 1925

Vilhelmsminde engang i 1920'erne. Gården Vilhelms Minde blev opført omkring 1800, og her var der gartneri. Efter Frederiksholm Teglværks anlæggelse åbnedes her en butik, i folkemunde kaldet ’Lille Danmark’.

Frederiksholm i 1916

1916: Mozarts Plads og Mozartsvej eksisterede endnu ikke - gården Vilhelms Minde ligger, hvor pladsen senere kommer. Borgbjergsvej hed endnu Enghave Vej, og her er de tre første AKB-afdelinger bygget. Linje 3 har endestation på Sløjfen, senere Sydhavns Plads.

Mozarts Plads 1931

Vilhelms Minde med købmandsbutikkenm "Lille Danmark", 1931. De fleste af husene på Borgbjergsvej er opført på begge sider.

Vilhelms Minde

Vilhelms Minde i 1931-32. I baggrunden er de første bebyggelser på Mozartsvej begyndt at skyde op (Mozartsvej 7, 9, 11 & 13), som opførtes i 1930-31. I forgrunden er en skraldevogn på vej til lossepladsen, i dag Valbyparken.

Vilhelms Minde 1931

Vilhelms Minde i efteråret 1931.

Vilhelmsminde 1933

Vilhelms Minde under nedrivning i 1933. De første byggerier på Mozartsvej står færdige.

Læs også om de andre gårde, der opstod efter 1795 i Kongens Enghave: Frederiksholm - Karens Minde - Frederikslund.

Enghave Kanal • email: pelind@comxnet.dk •
s