Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Kalvebodsløbet

Printervenlig version

Beretning til generalforsamlingen 2012

På sidste generalforsamling var der tilslutning til at bruge Enghave Kanals midler til at distribuere nogle af de gamle udsendelser på DVD og evt. på de lokale TV-stationer i hovedstaden. Arbejdet med dette er i løbet af 2011 skredet frem, og udgivelsen af den første DVD forventes at finde sted i slutningen af februar/begyndelsen af marts ved en reception på Dieselhouse. Det drejer sig om "Sydhavnen - industrihavnen fra 1880 til i dag", og udgivelsen sker i tæt samarbejde med Kgs. Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv. Den tekniske bearbejdning til DVD-mediet bliver foretaget af Mediehuset København, som også arbejder for de lokale TV-kanaler, hvor vi håber at få produktionen udsendt. Realdania støtter projektet økonomisk, og MAN Diesel & Turbo, som i sin tid overtog og videreførte B&W Teglholmen, støtter projektet ved at 'hoste' receptionen og købe et antal DVD'er. Med denne udgivelse mener bestyrelsen, at de programafgifter som er betalt igennem årene af Enghave Kanals seere, bliver brugt med respekt for de oprindelige idéer der ligger i Enghave Kanals formål.

Planen er nu, at DVD'en skal sælges igennem Kgs. Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv m.fl. relevante steder. Det skal f.eks. ske ved Lokalhistorisk Forenings arrangementer - bl.a. en fortsættelse af de foredrag, som i de seneste år har afdækket en stor interesse for vores lokalhistorie. Indtægterne skal anvendes til produktion af nye DVD'er, og som nr. 2 er det planen at udgive "De fattige i Kgs. Enghave". Der vil være økonomisk grundlag for en ny produktion, når vi har solgt 250 eksemplarer af den første og med et moderat tilskud udefra.

Den økonomiske side af sagen rejser nogle udfordringer for foreningen Enghave Kanal, som bestyrelsen ikke mener, vi er fuldt på omgangshøjde med. De kommende indtægter skal indgå i en nogle faste rammer, hvor vi er sikre på, at de vil blive brugt efter hensigten, og at der bliver ført regnskab som fremlægges revideret ved den årlige generalforsamling. Enghave Kanal kan ikke siges at være en levende, dynamisk forening, som sikrer disse rammer, da vi efter ophøret af de ugentlige udsendelser har oplevet en manglende interesse for generalforsamlingen. Ved sidste generalforsamling var det ikke muligt at vælge en fuldtallig bestyrelse, og der blev beklageligvis ikke fremlagt noget regnskab. Da samarbejdet med Lokalhistorisk Forening i lang tid har spillet en vigtig rolle - for vores research til de historiske udsendelser, for foredragene, ved forhandlinger med ophavsretshavere om brug af billeder, og ved ansøgninger om økonomisk støtte - vil det være naturligt at lade denne forening være ramme om de kommende indtægter. Den lokalhistoriske forening er underlagt de traditionelle demokratiske vedtægter med bestemmelser om regnskab, revision, generalforsamling, bestyrelsesvalg osv., og det er samtidig en særdeles levende forening med medlemsfremgang i disse år. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at de fremtidige indtægter ved salg af DVD'er skal tilgå Kgs. Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv, og at de fremtidige aktiviteter med Enghave Kanals udsendelser vil få de bedst mulige betingelser indenfor disse rammer.

30. januar 2012

Paul-Erik Lind, formand

Enghave Kanal • Sydhavnens Lokal-TV • email: pelind@comxnet.dk •