Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Enghave Kanal

Enghave Kanal er en frivillig, folkeoplysende forening hjemmehørende i Kongens Enghave, Københavns Kommune.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Kongens Enghave blandt bydelens borgere på tværs af fysiske, sociale og kulturelle skel i bydelen. Vi ønsker også at fremme bydelens synlighed i en bredere offentlighed udenfor bydelen. Det kan ske ved at behandle aktuelle og historiske emner gennem publicering af bøger, film, TV, billeder o.a., som bidrager til at fremme den mentale sammenbinding af og engagement i bydelen. Det sker på et nonprofit grundlag.

Medlemskab

Du kan blive medlem af Enghave Kanal og støtte foreningens arbejde ved at indbetale 50 kr. på foreningens konto: 1551 3164092917. Det dækker kontingent for et år.

 

Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •