Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Borgbjergsvej

Generalforsamling i Enghave Kanal 2008

den 17. november 2008 - referat. Printervenlig version

1. Dirigent: Paul-Erik Lind. Referent: Marianne Hallgaard Christensen

2. Bestyrelsens beretning: Paul-Erik Lind fremlagde en skriftlig beretning - Se denne:

3. Regnskab: Peter Dam fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. Dog manglede der revisorgennemgang, men det må komme efterfølgende.

4. Forslag: Et forslag til vedtægter blev fremlagt af Paul-Erik Lind: I det store og hele er de en tilbagevenden til de gamle vedtægter som de så ud i 2002, d.v.s. det foreningsmæssige samarbejde med Beboerbladet, som aldrig blev ført ud i livet, gælder nu heller ikke på papiret.

Vedtægternes største ændringer i forhold til 2002 var, at nu har alle seere stemmeret og er valgbare. Desuden indebærer de nye vedtægter et forslag til nyt navn: ”Enghave Kanal” og dette blev vedtaget.

Til §2, tredje afsnit, kom der et forslag til tilføjelse om udmeldelse:

’Afdelinger som i dag får deres TV-forsyning fra Frederiksholm Net, kan kun melde sig ud af Enghave Kanal ved også at melde sig ud Frederiksholm Net.’

Med ovenstående ændringer blev vedtægterne vedtaget.

5. Valg af bestyrelse:

Kasserer: Peter Dam (valgt for 1 år)

Formand: Paul-Erik Lind (valgt for 2 år)

Marianne Hallgaard Christensen (valgt for 2 år)

Da der ikke var flere der ønskede at opstille kører bestyrelsen videre med tre medlemmer.

6. Valg af revisor: Ena Johannessen.

7. Eventuelt: Per Elshave mente at ejendomskontoret på Mozarts Plads kunne evt. godt benytte sig mere af Enghave Kanalen. Samt afdelingsbestyrelserne og foreninger som Frederiksholm Net.

Enghave Kanal • Sydhavnens Lokal-TV • email: pelind@comxnet.dk •