Sydhavnens forlag

Enghave Kanal

Karens Minde

Beretning for Enghave Kanal

Det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. april 2017

Foreningen afholdt sin sidste generalforsamling den 30. marts 2016, altså for godt et år siden, hvor der blev fremlagt og vedtaget et forslag til en helt ny struktur for foreningen. Et selv-supplerende repræsentantskab er nu foreningens øverste instans. Den nye struktur, som tilsigter stabilitet, lokal forankring og smidighed, skal danne grundlaget for en revitalisering af foreningen.

Foreningens første opgave bestod i at etablere det nye repræsentantskab. Det er lykkedes, men det viste sig at være en længerevarende proces, hvor der også blev foretaget justeringer af vedtægterne. Der skete også en enkelt udskiftning undervejs i repræsentantskabet, da Per Ramsdal ikke mente, at han magtede det på tilfredsstillende måde. Marianne Kjær er indtrådt i stedet. Tak til Per for den korte tid, du var med, og velkommen til Marianne!

Vores kasserer, Steen, har i en stor del af perioden været afskåret fra at udøve sin funktion, fordi overdragelsen af fuldmagten til foreningens bankkonto ikke kunne ske, før vedtægter og repræsentantskab var på plads. Dette skete først i januar 2017, og indtil da var foreningens egentlige kerneaktivitet heller ikke mulig. Undervejs i etableringsprocessen foregik der dog forberedelser. Hjemmesiden www.enghave-kanal.dk blev væsentligt opdateret, så den egner sig til at være vores ansigt udadtil med information om foreningen og med mange lokalhistoriske opslag.

Under processen med at etablere foreningens struktur forberedte jeg også Enghave Kanals første udgivelse under den nye struktur – genudgivelsen af foreningens første DVD-film, ”Sydhavnen – industrihavnen fra 1880 til i dag”, som har været udsolgt siden 2014. Jeg indhentede de relevante tilbud og forhandlede med rettighedshaverne til nye filmklip, der skal indgå. Det lykkedes at skaffe finansiering af udgivelsen, dels fra egne midler og dels ved støtte fra Danica Pension, der bygger stort på Sluseholmen for tiden. Den kan forhåbentlig bane vejen for efterfølgende udgivelser.

Arbejdet med genudgivelsen er nærmer sig nu lanceringsfasen. Vi afholder en event i Dieselhouse den 9. maj kl. 16-18, samme sted som 1. udgaven blev lanceret i marts 2012. Der er fremstillet en plakat som skal op at hænge i de kommende dage, jeg har skrevet en artikel, som jeg håber at få i lokalavisen. Dette er nu blevet udbygget med en side på Facebook, som bliver brugt i samspil med hjemmesiden.

På Youtube oprettede jeg før retableringen af Enghave Kanal en side, hvor der ligger trailere til to af foreningens DVD-film. I forbindelse med genudgivelsen bliver der også lavet en trailer til Havnen, som kommer på alle vores digitale platforme.

Det er målet at etablere et godt grundlag for en lancering af foreningens tilbud og en branding af foreningen.

Det meste af den arbejdsplan, repræsentantskabet godkendte i oktober 2016, er således tæt på at være realiseret. Salgsnettet står endnu tilbage, men med vor nye udgivelse har vi en god løftestang, og så snart den foreligger på DVD, vil jeg intensivere arbejdet med dette.

Til november er det i øvrigt Enghave Kanals 20 års fødselsdag. De første år lavede en gruppe frivillige lokal-TV til beboerne på Frederiksholm under navnet SVTV. Det var her de første lokalhistoriske udsendelser blev lavet, som siden er blevet til film. Distributionen foregik på kabelnettet og var begrænset til Frederiksholms ca. 2000 husstande. Foreningens økonomiske midler blev senere brugt til medfinansiering af filmudgaverne, som bliver distribueret på DVD og lokal-TV.

En tidligere konflikt med Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv (KELA) har også været oppe og vende i Enghave Kanals repræsentantskab. Anklagemyndigheden traf i januar 2016 en afgørelse om, at formanden for Enghave Kanal ikke har foretaget sig noget lovstridigt. I 2016 rettede bestyrelsesmedlem Jakob Mathiassen henvendelse til KELA på vegne af repræsentantskabet. Her gav Jakob udtryk for at vi ønsker at lægge striden bag os. Vi ønsker at række hånden ud og trække en streg i sandet. Vi tror ikke det gavner Sydhavnen eller nogen anden at fortsætte konflikten.

Paul-Erik Lind, 25. april 2017

Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •