Sydhavnens forlag

logo for Enghave Kanal

Enghave Kanal

Sydhavnens historie


1795 til 1901         1901 til vore dage         Besættelsen        Gade- og stednavne
1795 til 1901

Gården Frederiksholm

I 1800-tallet opstod der et antal lyst- og avlsgårde i Kgs. Enghave. Frederiksholm var den største, og navnet optræder stadig i mange nutidige stednavne. Den hvide hovedbygning med det røde tag er i dag Sydhavnens ældste bygning. Men hvem var egentlig denne Frederik, som har lagt navn til så mange steder i bydelen?

Frederiksholm 1916

Karens Minde

Karens Minde var en af de lystgårde, der opstod i begyndelsen af 1800-tallet i Kgs. Enghave. Oprindeligt hed den Lises Minde og var ejet af apoteker Marx Boye, men efter hans død skiftede navnet til det nuværende. I 1879 opførtes den nuværende hovedbygning, der husede et "asyl for åndssvage" i mange år.

Frederiksholm 1916

Gården Vilhelms Minde

Midt på Mozarts Plads lå engang en af de store gårde, som opstod i Kgs. Enghave omkring 1800. Her var et blomstrende gartneri, og her opstod en af Sydhavnens første butikker. Ældre sydhavnere husker stadig "Lille Danmark".

 

Vilhelmsminde 1931

Gården Frederikslund

Frederikslund var en af de lyst- og avlsgårde der opstod i 1800-tallet i Kgs. Enghave. Det gamle bindingsværkshus med stråtag havde et stort stykke land, som i mange år blev dyrket som gartneri med salg til hovedstaden. Efter 110 år blev jorden bebygget af det vi i dag kalder "Musikbyen".

Frederikslund 1936

Frederiksholms Kalk- og Teglværker

Teglværket lå fra 1871 til 1918 ved det nuværende Borgbjergsvej og var en af Københavns største arbejdspladser. Her blev murstenene til Københavns brokvarterer gravet op af Sydhavnens lerede jord og brændt til tegl og sten. Københavns rådhus og Tivolis hovedindgang var blandt aftagerne.

Frederiksholms Kalk- og Teglværker

Buschvej

Tivolis kunstfyrværker Fritz Busch havde sit laboratium i Kgs. Enghave i næsten 40 år, og vi har en vej opkaldt efter ham. Hvem var han? og gav det problemer med alt det krudt?

Fyrværkeriværkstedet i 1894

Stubmøllevej

Stubmøllevej har sit navn efter en mølle, der lå her engang. Historien går helt tilbage til 1669 og Københavns vold.

 

Stubmøllen
1901 til vore dage
Til top

DSB's baneområde

Det store baneterræn opstod i 1907-09 som led i en samlet trafikplan. Oprindeligt var hele området vand, og strandkanten fulgte Sønder Boulevard, men det blev i 1890'erne opfyldt med jord. Centralværkstedet og andre bygninger til vedligeholdelse af togene blev bygget. I dag er opgaverne flyttet til andre steder - men hvad skal der så ske med området?

DSB's baneområde

Frederiks Brygge

Specialstålhallen set fra Vasbygade med togspor tværs igennem hallen og helt ud til kajen på den anden side. Det italienske supermarked Supermarco flyttede ind her i 2015, og nye boligblokke skyder op. I mange år lå Lemvig-Müller & Munck her, og det var Danmarks største leverandør af stål og jern.

Lemvig-Müller & Muncks specialstålhal

Fiskerhavnen/Bådehavnsgade

Fiskerhavnen er en af Sydhavnens hemmelige perler, kendt af få, men elsket af alle der kender den. Vil dette unikke miljø og Stejlepladsen få lov til at bestå?

 

Fiskerhavnen

Mozarts Plads

Mozarts Plads blev anlagt i 1934, hvor gården Vilhelms Minde lå fra ca. 1800 til 1933. Pladsen var vendeplads for sporvognene fra 1937, hvilket gav pladsen dens nuværende form som en halvcirkel. I 2024 åbner her en metrostation.

Mozarts Plads

Bådforeningen Trekanten

Bådforeningen Trekanten blev grundlagt i 1916 og lå oprindeligt ved Harrestrup å’s udløb i Valbyhavet. I 1942 flyttede Trekanten til en plads få hundrede meter fra den nyanlagte Fiskerhavn, og et sejlermiljø udviklede sig i området.

 

Bådforeningen Trekanten

Anker

Anker Jørgensens hjem var i Sydhavnen igennem det meste af hans liv. Da han giftede sig med Inger valgte de det kooperative boligbyggeri Frederiksholm i Sydhavnen – i mange år i AKB Karré 7 på Borgbjergsvej. Hans motto var: at stå i fagforening, bo kooperativt og handle kooperativt (i Brugsen).

Anker til gårdfest i AKB Karré 7

Skulpturen Musikken

Skulpturen Musikken har forskønnet Mozarts Plads i 62 år, og nu skal den flyttes p.gr. af metrobyggeriet. Men hvor skal den så hen? Lokaludvalget har en plan. Det er ikke første gang, de tre piger skifter placering, og alt det og mere til kan du læse om her.

Skulpturen Musikken af Carl Bonnesen

Gastårnet

Den 108 meter høje gasbeholder var et pejlemærke, som kunne ses over store dele af København. Køgevejens Gasbeholder blev opført fra 1965 og taget i brug den 21. december 1967.

Gastårnet vælter november 2012

Sydhavnstippen

Tippen i Sydhavnen er en gemt naturperle, som flere og flere har fået øje på. Ikke mindst lækat, ræve, fasaner, fiskehejre, dobbeltbekkasin, dompap, dværgfalk, ederfugl, nattergal, mosehornugle, tornskade, skovsneppe, tårnfalk, vandrefalk og mange andre.

Sydhavnstippen

Teglholmens kreative

Kun unge kunstnerkollektiver havde opdaget Teglholmens charme i 2008, før boligbyggerierne. De holdt til i gamle skibe som Illutron eller forladte lagerbygninger som "Flydende by". Peter Madsen havde også sin gang her med sine u-både.

 

Flydende by byggede sin flåde på Teglholmen
Besættelsen

Tre små film om Sydhavnen under besættelsen med hvert sit tema: de mange sabotager, den nazistiske terror på Mozartsvej, og flygtningene, der døde i tusindvis og nu ligger på Vestre Kirkegård.

Stubmøllevej 1944

Sabotagerne i Sydhavnen

Under krigen var der meget industri i Sydhavnen, og virksomheder der arbejdede for den tyske krigsmagt blev ramt af voldsomme sabotager. Sabotørernes våben kunne ikke hamle op mod 'die Wehrmacht', men de var opfindsomme, og deres aktioner slog hårdt og var ofte meget dristige.

 

Mozartsvej

Nazistisk terror

Sydhavnerne afskyede den nazistiske besættelse, og derfor fik de Heinrich Himmlers terror at føle, da han slap SS-mordere løs mod jævne borgere på Mozartsvej. Nogle af morderne var danske SS-mænd, og i et tilfælde var bødlen og offeret gamle venner. Historien er ikke for børn!

 

 

Begravelse af tyske flygtninges urner på Vestre kirkegård, 1945 Flygtningene

Nazismen havde ikke kun ofre blandt sine modstandere. Den tyske civilbefolkning blev også påført ufattelige lidelser. Tusinder af ofrene ligger begravet på Vestre kirkegård i Sydhavnen. Børn, kvinder, gamle mennesker, og unge mænd, som blev lemlæstet på østfronten og ofte var tvunget til krigstjeneste.

 

Serien er strikket sammen på kun 3 uger med simpelt udstyr som erstatning for min aflyste rundvisning, så bær over med småfejlene!

Til top
Enghave Kanal • Sydhavnens forlag • email: pelind@comxnet.dk •
S